Podokręg

Wydłużenie terminów na składanie Formularzy Rejestracyjnych i Zgłoszeniowych dla podmiotów ubiegających się o certyfikat na Cykl III Programu

28/08/2021 10:13

Informujemy, że do 29 sierpnia 2021 roku (do godz. 23.59) wydłużony został termin na składanie Formularzy Rejestracyjnych przez podmioty ubiegające się o Certyfikat PZPN dla szkółek piłkarskich na Cykl III Programu. 

Jednocześnie do 7 września 2021 roku (do godz. 23.59) wydłużony został termin na składanie Formularzy Zgłoszeniowych.