Komisje

Komisja Szkolenia

Andrzej Marców – Trener Koordynator

Jacek Trzeciak

Dariusz Binek

Grzegorz Jakosz

Marek Hanzel

 

Marcin Zientek – Przewodniczący

Piotr Poznański

Mirosław Niedziela

Dariusz Lenort

Zbigniew Adamczyk – Przewodniczący

Stefan Gruszka

Andrzej Czerny

Stanisław Kowalczyk

Sebastian Fajger

Andrzej Sosnowski – Przewodniczący

Marek Marynowicz

Aleksander Gawlik