Wydział Szkolenia

Konferencja szkoleniowa trenerów piłki nożnej

31/01/2019 18:27

W sobotę 19 stycznia w murach Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się kursokonferencja szkoleniowa dla trenerów piłki nożnej. Uczestniczyło w niej ponad 150 trenerów.


O godzinie 10.00 jako pierwszy wystąpił Piotr Żurawik trener przygotowania motorycznego. Przedstawił ciekawą prezentację na temat ”Sprawność ogólna, kształtowanie charakteru w piłce nożnej poprzez sporty alternatywne”. Pokazane zostały praktyczne ćwiczenia zaczerpnięte z gimnastyki i sportów walki, które z powodzeniem można wykorzystać w treningu piłkarskim. Drugim prelegentem był dr hab. Krzysztof Ficek. Tematem wykładu była „Profilaktyka, leczenie urazów w sporcie.” Doktor Ficek który jest z zawodu ortopedą przedstawił siedem wzorców ruchu. Następnie omówił nowoczesne sposoby leczenia, kontroli i stymulacji zawodników po kontuzjach w sporcie. Natomiast o godz. 13.30 zaprezentował się Leszek Simiłowski – członek sztabu szkoleniowego GKS Tychy. Przedstawił on bardzo ciekawy temat „Długofalowy rozwój młodego zawodnika. Planowanie treningu motorycznego u dzieci.” Omówił przykładowe testy motoryczne dla piłkarzy. Zwrócił uwagę na różnice miedzy wiekiem chronologicznym i biologicznym młodych zawodników. Na zakończenie przedstawił sposoby planowania długofalowego rozwoju motorycznego młodych sportowców.

Udaną kursokonferencję której organizatorami byli: Podokręg Racibórz, Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ oraz KS Unia Racibórz podsumował i zakończył Andrzej Starzyński wiceprezes raciborskiego Podokręgu.