Historia

Po II wojnie światowej, jesienią 1945 zaczynają się organizować kluby sportowe, a w Prudniku została powołana Delegatura Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast już w lutym 1946 roku powstał w Prudniku Podokręg Związku Piłki Nożnej, który obejmował 6 powiatów: prudnicki, nyski, kozielski, raciborski,głubczycki i grodkowski. Łącznikami pomiędzy podokręgiem prudnickim a "raciborszczyzną" byli: Karol Mroczkowski i Jan Konieczny. Siedzibą delegatury związku piłki nożnej były pomieszczenia w Wydziale Kultury Fizycznej i Sportu w Raciborzu przy ul. Drzymały. W mieście tworzyły się  kluby sportowe takie jak: Klub Sportowy "Plania" później o nazwie "Unia" przy Zakładzie Elektrod Węglowych. 27 kwietnia 1946 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne członków założycieli. Powołano Zarząd w skład którego weszli: Karol Nowak - prezes (dyrektor ZEW), Karol Szczepański - zastępca prezesa, Alfons Kost - sekretarz. W latach 1946 -51 powstawały w Raciborzu kolejne kluby sportowe.  Klub Sportowy "Spójnia", którego stadion sportowy znajdował się przy ul. Zamkowej, a pierwszym prezesem był Edmund DąbrowskiStal Racibórz, która powstała wraz z budującą się w 1951 fabryką RAFAKO. Jej założycielami byli: Leon Pietranek, Władysław Ligacz, i Jan Petryszak. W powiecie raciborskim prężnie działały wtedy takie kluby jak: KS "LZS-04" Studzienna, LZS Tworków, LZS Krzanowice, Kolejarz Chałupki, Włókniarz Nędza.
W tych pierwszych latach działalności po wojnie w rozwój piłkarstwa i delegatury do roku 1957 największy wkład wnieśli: Jan Konieczny, Karol Mroczkowski, Adolf Wyrtka, Jan Trompeta, Oswald Kołodziej i Henryk Szewczuk. W latach 1957-58 działalność "delegatury" połączono z delegaturą Zw.P.N Kędziężyn z siedzibą w tym mieście. Od 8 maja 1959 roku powstaje samodzielna Delegatura Z.P.N w Raciborzu. W kolejnych latach delegatura raciborska szybko się rozwijała, a jej wyróżniającymi działaczami byli: Eryk Wyleżoł - długoletni przewodniczący a zarazem przewodniczący Kolegium Sędziowskiego Paweł Lepiarczyk, Rudolf Ronczka - długoletni sekretarz, Adolf Drzymała, Anatol Muszała, Hubert Cyroń. 
W latach siedemdziesiątych Zarząd Delegatury składał się z: Eryka Wyleżoła - przewodniczący, Huberta Jurytko z-ca d/s Wydziału Gier, Anatola Muszały z-ca d/s Szkolenia i trenerów, Huberta Kostki z-ca d/s Kolegium Sędziowskiego.

Z chwilą nowego podziału administracyjnego - 12 czerwca 1976 roku Racibórz przeszedł do OZPN w Katowicach. W nowym sezonie 1976/77 Delegatura Racibórz prowadziła rozgrywki w klasie A, B, C seniorów, juniorów oraz trampkarzy. Prezesem wówczas był Oswald Kołodziej. Natomiast w skład zarządu weszli: Anatol Muszała, Hubert Kostka, Hubert Jurytko, Kazimierz Reczek, Stanisław Mikiewicz, Franciszek Witkowski, Eryk Wyleżoł, Albert Gacka. Siedziba Delegatury PZPN znajdowała się w pomieszczeniach MOSiR Racibórz. Na koniec lat siedemdziesiątych Zarząd pracował w następującym składzie: inż Albert Gacka - prezes, Hubert Hoszek - v-ce prezes d/s WGiE, Stanisław Ząbek v-ce prezes d/s Kolegium Sędziowskiego, mgr inż Franciszek Stokłosa v-ce prezes d/s szkolenia, Stefan Ekiert v-ce prezes d/s organizacyjnych, Bronisław Węglorz v-ce prezes d/s finansowych. Z uwagi na chorobę prezesa Alberta Gacki obowiązki prezesa przejął w roku 1980 Stefan Ekiert, który pełni tą odpowiedzialną funkcje do dnia dzisiejszego. 

Poniżej przykładowe fragmenty sprawozdania z działalności Podokręgu za okres od 1.01.1984 do 31.12.1985:
Zgodnie z założeniami działalność Podokręgu Zw.P.N. w Raciborzu opierała się na opracowanym długofalowym planie działania, oraz wytycznych OZPN w Katowicach. 
W planie działania zwracano uwagę w szczególności na realizację tak pilnych zadań jak:
- organizacja kursów dla kandydatów na sędziów piłki nożnej,
- uzyskanie dalszych ofiarnych działaczy do pracy społecznej w podokręgu,
- zwiększenie kadry szkoleniowej- nawiązanie ścisłej współpracy z "Radami Gminnymi LZS" dla spowodowania ożywienia ruchu piłkarskiego wśród młodzieży szkolnej szkół podstawowych,
- analizowanie przynajmniej raz na kwartał prace WGiE oraz Wydziału Sędziowskiego,
- odbywanie raz w miesiącu posiedzeń zarządu a jak zajdzie potrzeba to według nagromadzonych spraw.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Podokręgu pracował w następującym składzie osobowym:

Stefan Ekiert - Prezes; mgr. inż. Franciszek Stokłosa - V-ce Prezes d/s szkolenia; Janusz Jona - V-ce Prezes d/s W.G.iE.; Stanisław Ząbek - V-ve prezes d/s Kol. Sędz.; Hubert Jurytko - członek; Bolesław Węglorz - członek; Józef Śniechota - członek; mgr. Janusz Popławski - członek; Stanisław Mikiewicz - członek; Anatol Muszała - Trener Koordyn.; Eugeniusz Tlon - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Czesław Sroka - Kierownik Biura podokręgu.

Wydział Gier i Dyscypliny. 
W roku 1984 odbyło 57 posiedzeń a Wydział GiD praocwał w następującym składzie: 

Janusz Jona- przewodniczący; Hubret Jurytko- z-ca przewodniczącego; Henryk Sokół- sekretarz; Hubert Cyroń- weryfikacja klasy A Seniorów; Henryk Liszka- weryfikacja klasy A juniorów; Gerard Depta-weryfikacja klasy B seniorów; Rajnhold Czerny- weryfikacja klasy B juniorów; Bernard Piechaczek- weryfikacja klasy C Grupa I; Paweł Machaczek- weryfikacja klasy C Grupa II; Michał Wenglorz- weryfikacja trampkarzy; Jan Wygnat- weryfikacja trampkarzy; Antoni Marciński- współzawodn.gry fair.

Zarząd Kolegium Sędziów Piłki Nożnej pracował w następującym składzie osobowym:

Stanisław Ząbek- przewodniczący; Eryk Wyleżoł- z-ca przewodniczącego; Zdzisław Matysiak- sekretarz; Zbigniew Wośko- ref. szkoleniowy; Czesław Sroka- ref. obsady; Joachim Fojcik- ref. dyscyplinarny; Jan Stanienda- ref. finansowo-gospodarczy; Kazimierz Kraiński- ref. ewidencji; Rafał Płaczek- ref. współzawodnictwa; Józef Kamczyk- członek. 

Aktualny Zarząd Podokręgu: 

Stefan Ekiert - Prezes Podokręgu Racibórz, Janusz Gałązka - Prezes d/s Szkolenia, Janusz Jona - Prezes d/s Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny, Serafin Jęgliczka - Członek, Bernard Sławik - Członek, Kura Jan - Członek, Henryk Mainusz - Członek, Zygmunt Gajda - Członek, Ryszard Skatuła - Członek, Brunon Niewiera - Członek, Zbigniew Oszek - Trener Koordynator, Ludwik Panek - Członek, Henryk Piejak - Członek, Andrzej Szulc - Członek, Stanisław Ząbek - Prezes d/s. Wydziału Sędziowskiego, Sebastian Fajger -  Przewodniczący  HLPN 

Obecnie Podokręg zrzesza 57 klubów.

Opracowano na podstawie kroniki Podokręgu, którą prowadził Eryk Wyleżoł

Zarząd Podokregu Racibórz z 1995 roku

 

Sztandarowymi klubami Podokręgu Racibórz były Unia Racibórz i Stal Racibórz.

Zdjęcia powyżej przeskanowano z księgi pamiątkowej 80 lat OZPN Katowice

 

 

Sukcesy KS Unia w walce o awans do ekstraklasy.


Dnia 29 kwietnia 1963 roku na stadionie "Olimpijskim" we Wrocławiu zakończył się wynikiem remisowym 1:1 mecz o mistrzostwo II ligi pomiędzy "Śląskiem" Wrocław i "Unią" Racibórz, po którym zespół "Unii" zajmował II-gie miejsce w tabeli- awansował do ekstraklasy."Złotą" bramkę zdobył wtedy H.Hibner.
A oto nazwiska wszystkich bohaterów sukcesu: 

Wiesiołek,A.Hibner, Kifel, Boczek, Klimaszka, Zaczek, Lazar, Urbas, Michalski, Fink, H.Hibner. Kierownikiem drużyny był Teodor Marcol a trenerem Anatol Muszała na zdjęciu poniżej.

W pierwszym roku pobytu w ekstraklasie" Unia" uplasowała się na dobrym VIII miejscu.
Kolejny sezon 1964-65 przyniósł rozczarowanie, bo "Unia" zdegradowana została z powrotem do II-giej ligii i zajęta w tej grupie w następnym sezonie 1965-66 V miejsce w tabeli.


Podstawowy składy UNII Racibórz w latach 1963-1974:

Wiesiołek Ginter, Fink Joachim, Hibner Antoni, Kitel Helmut, Kitel Rajnchard, Klimaszka Konrad, Boczek Hubert, Mrozek Lothar, Lukoszek Kurt, Zaczek Jerzy, Lazar Ginter, Urbas Manfred, Zaczyński Aleksander, Michalski Ginter, Hibner Henryk, Kalus Zygfryd, Machowski Hubert, Sanetra Wilhelm, Sorich Bernard, Gojny Lucjan, Kachel Stefan, Kłosek Jan, Deutscher Krystian, Broja, Strączek, Nowak Paweł, Kolb Józef.

Podstawowy skład STALI Racibórz w latach 1969-1974:

Br.: Hoszek Teofil, Kampa Franciszek, Leśniak Leopold, Dudek Roman
Obr.: Liszka Ryszard, Klimaszka Alita, Ondera Hubert, Kos Marian, Wolnik Maksymilian, Gawlik Piotr, Herzog Zygmunt, Zaczyk Bolesław
Atak: Wutke Henryk, Tylka Stanisław, Urbaś Mieczysław, Sala Henryk, Kachel Stefan, Zarychta, Bytomski Bernard, Kwaśny Jerzy, Szof, Skupnik, Pasierb Marian, Nowak Paweł, Pitrasz Rudolf, Gawlik Józef, Wygnał Kazimierz, Kampik Piotr, Ekiert Stefan, Czerny Andrzej, Koźlik Bogdan, Pitrasz Jan, Płaczek Bogumił, Potoczny Jan.
Trener: Gierucki Ryszard