Aktualności

Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

22/11/2021 13:13

Podczas posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 26 października 2021 r. podjęto następujące Uchwały:

- w sprawie ustalenia zasad przenoszenia klubów pomiędzy Podokręgami Śl. ZPN,
- w sprawie ustalenia zasad zgłoszenia przez kluby szczebla centralnego drużyn rezerw do IV ligi, Klasy Okręgowej lub Klasy A,
- w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich na zawodach Śl. ZPN, obowiązującej od 01.01.2022 r.